Skip to content

Posts

“ดื่มแก้วเดียว ขับได้ เอาอยู่” มันจริงหรือ?

ผลวิจัยชี้ชัดแล้วว่า “ทุก ๆ  1 แก้วที่ดื่มเข้าไป ทำให้เพิ่ม “เสี้ยววินาที” ที่ตัดสินใจเหยียบเบรกช้าลง 0.5 วินาที   เท่ากับระยะหยุดที่เพิ่มขึ้น 15 เมตร (เมื่อขับด้วยความเร็ว 100 กม/ชม)”  นั่นอาจหมายถึงชีวิตของแม่ที่กำลังเดินจูงลูกข้ามถนน   น้องหมา คนปั่นจักรยาน และโอกาสอีกมากมายในชีวิตคุณที่ต้องเสียไป   คิดอีกครั้ง ก่อนดื่มแล้วขับ ข้อมูลจาก…

Continue reading “ดื่มแก้วเดียว ขับได้ เอาอยู่” มันจริงหรือ?

Comments closed