Skip to content

“ดื่มแก้วเดียว ขับได้ เอาอยู่” มันจริงหรือ?

5721ae58af1a0669446273

ผลวิจัยชี้ชัดแล้วว่า “ทุก ๆ  1 แก้วที่ดื่มเข้าไป ทำให้เพิ่ม “เสี้ยววินาที” ที่ตัดสินใจเหยียบเบรกช้าลง 0.5 วินาที   เท่ากับระยะหยุดที่เพิ่มขึ้น 15 เมตร (เมื่อขับด้วยความเร็ว 100 กม/ชม)”  นั่นอาจหมายถึงชีวิตของแม่ที่กำลังเดินจูงลูกข้ามถนน   น้องหมา คนปั่นจักรยาน และโอกาสอีกมากมายในชีวิตคุณที่ต้องเสียไป   คิดอีกครั้ง ก่อนดื่มแล้วขับ
ข้อมูลจาก ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน

ร่วมกันแชร์เพื่อปกป้องทุกชีวิตจากการดื่มแล้วขับ